Hlavní stránka arrow Informace o ST systému arrow Charakteristika ST systému
Hlavní stránka
Informace o ST systému
Soubory ke stažení
Ceník
Kontakt
Přihlášení

Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!
Charakteristika ST systému | Tisk |

Základem systému je zadání rozpočtu stavby složené z ceníkových položek (NZ), nebo konstrukčních prvků (KP),  KP je možné tvořit z ceníkových položek NZ

 • ze zadání je možné získat informace v různé podrobnosti a to v závislosti na zvoleném způsobu zadávání
 • systém je modulový, je možné vytvořit skladbu modulů podle požadavku každého uživatele
 • ke každé zakázce z jednoho zadání je možné získat různé ceny pouze změnou parametrů:
 • směrná cena
  • je to cena, kterou lze také získat ručním zpracováním položkového rozpočtu podle tiskem vydaných ceníků stavebních prací
  • lze získat představu o maximální ceně přijatelné pro investora
 • minimální firemní cena
  • pro výpočet této ceny se respektují všechny konkrétní podmínky zakázky, které ovlivňují její cenu (ceny materiálů, mzdy, stroje, režie a zisk)
  • vše je možné upřesňovat pro každou zakázku detailně

porovnání obou výše uvedených cen

 • výpočet ceny zakázky s cenou materiálu nebo bez ceny materiálů (získá se pevná a pohyblivá část ceny zakázky)
 • ceny stavebních prací - položek je možné upravovat individuálně nebo pomocí koeficientů
 • z jednoho zadání se získá rozpočet a současně i výrobní kalkulace
 • zvláštní pozornost je nutné věnovat firemní režii, které ovlivňuje výši vypočtené ceny:
 • je možné volit základnu pro výpočet režie (zadáním kalkulačního vzorce)
 • je možné zadat a stále měnit 99 variant firemních režií
 • režii je možné zadat celkovou nebo rozdělenou na správní a výrobní
 • režii je možné zadat pro celý objekt nebo detailně pro každý rozpočtový oddíl a řemeslo individuálně

je možné používat modul pro výpočet výměr, který umožňuje mimo vlastní výpočet tvořit bloky ze zadaných výměrnic a ty později používat kdekoliv ve stejném nebo v jiném zadání

 • ke každému zadání je možné zadat libovolné množství přirážek
 • je možné označovat jednotlivé položky nebo oddíly zadání a provádět pro tyto části samostatné výpočty v požadovaných cenách (využití pro subdodávky)
 • před výpočtem vlastního rozpočtu se provádí výpočet limitek materiálů, povolání a strojů, které je možné před každým výpočtem aktualizovat na konkrétní podmínky realizované zakázky
 • změny v zadání, u kterékoliv položky v zadání rozpočtu je možné změnit jakýkoliv údaj převzatý z NZ, nebo tuto položku o cokoliv rozšířit. Všechny tyto změny platí pouze pro opravovanou položku ve zpracovávaném rozpočtu. V NZ stále zůstává položka v původním tvaru
 • číselník specifikací přiřazuje k položkám specifikace, které se u této položky používají. Výpočet množství těchto specifikací již zajišťuje počítač
 • lze zadat firemní mzdové sazby detailně až na zakázky
 • na základě požadavku potřebných hrubých mezd pro plánované období lze zpracovat předúkolové listy a k nim i odpovídající limitky materiálů
 • výrobní faktura se používá pro sledování, odpisování a vyhodnocení prací, které se provádějí formou čerpání záloh od investora na zakázku
 • odbytová faktura zpracovává soupis provedených prací jako přílohu k faktuře, výpočet hrubých mezd podle norem a firemních sazeb, nebo podle podílu na fakturací, oceněnou limitku materiálů, eviduje množství provedené práce a veškeré vícepráce na zakázce